Psychotherapie Gooik


Siegfried Vandenbranden
Klinisch Psycholoog
Psychoanalytisch Psychotherapeut

Vooraf

Mensen leren vaak leven met psychisch 'onwelzijn' en de symptomen die ermee gepaard gaan zoals:
 • Depressie
 • Burn-out
 • Angsten
 • Een algemeen gevoel van onbehagen
 • Verwerkingsproblemen
 • Alcohol- en drugmisbruik
 • Moeilijkheden binnen relaties

Soms wordt de psychische pijn moeilijk om dragen en laat uw lijden u geen andere keuze dan te veranderen. Een psychotherapeut kan u hierbij helpen.

Een psychotherapie starten, is geen lichte beslissing. Het vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen om pijnlijke zaken onder ogen te zien, om uw keuzes opnieuw te ondervragen. Het betekent een confrontatie met onszelf.

Een therapie is een wederzijds engagement met een gemeenschappelijk doel: u de mogelijkheid geven opnieuw greep te krijgen op uw leven, uw keuzes, uw woorden en daden.

De stap zetten om die eerste afspraak te maken, is niet gemakkelijk, maar het is de moeite waard om voor uzelf uit te maken of dit uw leven 'lichter' kan maken. Men geraakt in hogere mate vertrouwd met zichzelf, krijgt een realistischer beeld van zichzelf en van zijn relaties met anderen en kan daardoor het leven adequater inrichten en met meer vertrouwen tegemoet treden. Het gaat om het doorwerken van wie men geworden is, het doorwerken wat daarbij van invloed was en wat dat in het hier en nu betekent. We nemen daarbij de tijd om in te zoomen op de binnenwereld, de wereld van gevoelens en emoties.

Pour parler de soi, il faut parler de tout le resteS. de Beauvoir

Eigen parcours

Siegfried
Opleiding
 • Licentiaat Klinische Psychologie VUB (1994-1999)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie sinds 2000 - 761106505
 • Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie - KU Leuven - UPC Kortenberg (2000-2002)
 • EMDR Volwassenen - BIPE - UPC Kortenberg (2005)
 • EMDR Kinderen - BIPE - UPC Kortenberg (2006)
 • Mindfulness basistraining (Instituut voor Aandacht en Mindfulness - 2012)
 • Neuropsychologie ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) - Vrije Universiteit Amsterdam ism. Revalidatieziekenhuis Inkendaal (2015)
 • Verderzetting Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie - KU Leuven - UPC Kortenberg (2015-2019)
Professioneel
 • Heilig Hart Heverlee: onderwijs 6de jaar Verzorging - Ontwikkelingspsychologie en Omgangskunde - kleine en korte omzwerving in het onderwijs (1999-2000)
 • CAW Zenne en Zoniën Halle - freelance psychotherapie (2000-2010)
 • CGG PassAnt Halle: team adolescenten en volwassenen - psychotherapie (2000-2007)
 • Revalidatieziekenhuis Inkendaal - neuropediatrie en ambulante revalidatie volwassenen (2000-heden)
 • Privé-praktijk voor psychotherapie - adolescenten en volwassenen (2000-heden)
De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander. En zo heeft iedereen ook zijn eigen maat van een bevredigend leven. C.G. Jung

Psychotherapie

De praktijk richt zich tot adolescenten en volwassenen (12+) waarbij het klachtenpatroon gecentraliseerd zit rond een psycho-affectief lijden, waarbij bepaalde 'knopen' in het leven met zich worden meegedragen die het algemeen functioneren belemmeren. Er kunnen dan klachten ontstaan zoals gevoelens van neerslachtigheid en depressie, gevoelens van angst, negatief zelfbeeld, burn-out, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, relatieproblemen, ...

We werken binnen een psychoanalytisch kader of model waarbij het uitgangspunt hiervan kan zijn dat een verandering vanzelf ontstaat door het zich bewust worden en integreren van conflicten, levenservaringen en gevoelens. Psychoanalytische psychotherapie werpt een blik op het onbewuste, onbewuste processen. Veel van ons geestelijk leven verloopt onbewust. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor hoe we in het leven staan, keuzes die we maken en hoe we ons ten opzichte van andere mensen verhouden. Soms voelen we ons zoals we ons voelen, maar is het niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is... De manier bij uitstek om dit onbewuste bloot te leggen is het spreken, de taal. Psychoanalytische psychotherapie is niet alleen een werkwijze, maar tevens een blijvende bron van inspiratie. Doorheen de psychoanalytische psychotherapie ontvouwt zich een eigen verhaal. Uw spreken staat centraal. Samen met de therapeut wordt op zoek gegaan naar onbewuste patronen die van invloed zijn op gedrag en gevoel én wordt getracht te begrijpen hoe onbewuste drijfveren zich hebben ontwikkeld.

Een eerste aanvulling op mijn therapeutisch werk kan EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) zijn. EMDR staat voor behandeling van psychotrauma, dus voor klachten en problemen die te relateren zijn aan één of meerdere ingrijpende en/of schokkende gebeurtenissen. Wanneer er een duidelijk verband kan worden gelegd tussen klachten of problemen die men vertoont en één of meerdere ingrijpende, beschadigende ervaringen, kan EMDR ingezet worden als behandelmethode.

Een volgende aanvulling kan Mindfulness zijn. Mindfulness biedt adhv meditatietechnieken aandacht voor het moment zelf, resulterend in een groter bewustzijn, helderheid en acceptatie van de realiteit. Het is een aandachtstraining die ons leert omgaan met stress en spanning als bron voor depressie, burn-out, angst, slapeloosheid, pijn, ...

Een woord is de tederste aanraking van het oor dat luistert. P. Nijs

Afspraak

Eerste afspraak
U kan een afspraak maken op verwijzing van uw huisarts of psycholoog, of op uw eigen initiatief. U kan in deze praktijk terecht voor psychotherapeutische begeleiding.
Hoe maakt u een afspraak?
Voor een eerste gesprek (intake) wordt ruim de tijd voorzien. Meestal wordt hier een tweede verkennend gesprek aan vastgeknoopt. Dit is noodzakelijk om op een professionele manier het probleem en uw hulpvraag te kunnen exploreren. We laten u rustig op verhaal komen om toe te lichten waarom u komt, we verkennen samen de problematieken en bespreken dan de mogelijkheden van de therapie. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij deze eerste gesprekken. Gezien de aard van ons therapeutisch werk zijn wij telefonisch niet altijd makkelijk bereikbaar. Echter, u kan een bericht achterlaten op de voicemail en dan bel ik zo snel mogelijk terug. Of u kan een eerste afspraak maken en contact opnemen per e-mail. Laat ook hierbij zeker uw contactgegevens achter (naam, telefoonnummer).
Wat neemt u mee naar die eerste afspraak?
Belangrijk om mee te nemen zijn: indien beschikbaar een verwijsbrief van uw huisarts of psycholoog, informatie met betrekking tot eventuele medicatie, en relevante medische verslagen.
Hoe gebeurt de betaling van een afspraak?
Voor elke sessie wordt een bedrag van € 60 gerekend, dat op het einde van het gesprek kan worden betaald. Een sessie duurt steeds 45 minuten. De psychotherapeutische gesprekken zijn meestal wekelijks, soms tweewekelijks en soms twee maal per week. Ook incidentele gesprekken zijn mogelijk. De frequentie hangt af van wat nodig, mogelijk en wenselijk is en komt in overleg tot stand. Huisbezoeken zijn desgevallend bespreekbaar en mogelijk. De tarieven daartoe bedragen € 65. Afspraken worden ten laatste 48u vooraf afgebeld. Afspraken die niet of laattijdig worden afgebeld, zullen aangerekend worden.
De belangrijkste taak van de mens in het leven is zichzelf te baren. E. Fromm

Contact

Contactgegevens

Adres

Lenniksestraat 56 - 1755 Oetingen (Gooik)

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

De praktijk is gelegen op de hoofdbaan die u van de Ninoofsesteenweg (Halle - Ninove) naar het centrum van Oetingen brengt. Als u vanuit Vollezele komt, passeert u eerst de dorpskern van Oetingen om vervolgens op de lenniksestraat uit te komen. De praktijk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (Lijn 502). Bushokjes van de Lijn bevinden zich vlak aan de praktijk. U zal zien dat zich - zoals hoger reeds gesteld - aan de woning een bushokje van de Lijn bevindt. Daarachter zal u een kleine parkeermogelijkheid aantreffen waar u de wagen rustig en veilig kan stallen.

Contact

Telefoon

0476/22.77.78

E-mail

De aard van mijn therapeutisch werk laat me niet toe om telefoons aan te nemen terwijl ik in een sessie zit. U kan dan een bericht inspreken (met naam en telefoonnummer) op mijn voicemail en dan neem ik spoedig zelf contact op. U kan ook een e-mail versturen op bovenstaande email adres.